پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (3), شماره (2), سال (2001-3) , صفحات (71-77)

عنوان : ( بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک )

نویسندگان: ناهید بیژه , فرزاد ناظم , جلیل توکلی افشاری , امیره نجات شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دونوع ورزش اکسنتریک (برون گرا) و کانسنتریک (درون گرا) بر زیر گروههای لنفوسیتی T و انترلوکین 6 در زنان ورزشکار است

کلمات کلیدی

, ورزشهای اکسنتریک و کانسنتریک , شاخصهای ویژه سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012197,
author = {بیژه, ناهید and فرزاد ناظم and جلیل توکلی افشاری and امیره نجات شکوهی},
title = {بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک},
journal = {پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی},
year = {2001},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-3000},
pages = {71--77},
numpages = {6},
keywords = {ورزشهای اکسنتریک و کانسنتریک - شاخصهای ویژه سیستم ایمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک
%A بیژه, ناهید
%A فرزاد ناظم
%A جلیل توکلی افشاری
%A امیره نجات شکوهی
%J پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی
%@ 2538-3000
%D 2001

[Download]