تحقیقات دامپزشکی, دوره (54), شماره (2), سال (1999-12) , صفحات (25-30)

عنوان : ( بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران )

نویسندگان: مهرداد مهری , ملیحه عباسعلی پورکبیر , عبدالمحمد حسنی طباطبائی , محمد رضا مخبر دزفولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران

کلمات کلیدی

, پروتئین تام, گاماگلوبولین, گوساله های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012318,
author = {مهری, مهرداد and ملیحه عباسعلی پورکبیر and عبدالمحمد حسنی طباطبائی and محمد رضا مخبر دزفولی},
title = {بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {1999},
volume = {54},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-2525},
pages = {25--30},
numpages = {5},
keywords = {پروتئین تام- گاماگلوبولین- گوساله های نوزاد-فصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران
%A مهری, مهرداد
%A ملیحه عباسعلی پورکبیر
%A عبدالمحمد حسنی طباطبائی
%A محمد رضا مخبر دزفولی
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 1999

[Download]