تحقیقات دامپزشکی, دوره (57), شماره (3), سال (2002-12) , صفحات (41-47)

عنوان : ( بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ )

نویسندگان: علیرضا کامرانی , سید جاوید آل داوود , شهرام جمشیدی , سید حسین مرجانمهر , امیر رستمی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ

کلمات کلیدی

, سگ, ضایعات معدی , رانیتیدین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012336,
author = {کامرانی, علیرضا and سید جاوید آل داوود and شهرام جمشیدی and سید حسین مرجانمهر and امیر رستمی and مهری, مهرداد},
title = {بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2002},
volume = {57},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-2525},
pages = {41--47},
numpages = {6},
keywords = {سگ- ضایعات معدی -رانیتیدین- سوکرالفات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ
%A کامرانی, علیرضا
%A سید جاوید آل داوود
%A شهرام جمشیدی
%A سید حسین مرجانمهر
%A امیر رستمی
%A مهری, مهرداد
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2002

[Download]