اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری , 2009-11-10

عنوان : ( حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان , الهام طلایی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری آرام نانو سیال آب AL2O3 تحت شرایط مرزی دمای ثابت دیواره در کانالهای با مقطع مثلثی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تغییرات عدد ناسلت نسبت به قطر و غلظت ذرات مطالعه شده و با حالت خالص مقایسه می گردد . در این مطالعه برای بررسی انتقال حرارت جابجایی نانو سیال از مدل پراکندگی استفاده شده است. مطالعات انجام شده بیانگر افزایش انتقال حرارت سیال با تبدیل آن به سوسپانسیون حاوی ذرات نانو ( نانو سیال( در مقطع مثلثی می باشد و مقدار افزایش با افزایش غلظت و کاهش ابعاد نانوذرات بیشتر می شود.

کلمات کلیدی

, نانوسیال , بهبود انتقال حرارت , مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012797,
author = {زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین and الهام طلایی},
title = {حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نانوسیال ، بهبود انتقال حرارت ، مقطع مثلثی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A الهام طلایی
%J اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری
%D 2009

[Download]