مهندسی مکانیک, دوره (18), شماره (66), سال (2009-9) , صفحات (54-60)

عنوان : ( بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , امیر شیخی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شارهای حرارتی بالایW/cm2 100 در تجهیزات و سیستم های الکترونیکی، استفاده از خنک کننده های مایع را الزامی می کند. روش های مورد استفاده قرن اخیر، پراکندن ذرات در ابعاد میلی و یا میکرومتری در سیالات بود. سیستم های حاوی ذرات با ابعاد میکرو و بالاتر مشکلات حادی را در تجهیزات انتقال و دستگاهها ایجاد می کنند. از این رو نانوسیالات حاوی نانوذرات نظیر سرامیک ها، فلزات، نیمه رساناها، نانولوله های کربنی، مواد کامپوزیتی مانند نانوذرات آلیاژی و یا نانوذرات با هسته پلیمری و پوسته کامپوزیتی، در سیالات پایه نظیر آب، اتیلن گلایکول و روغن موتور مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه روش های مورد استفاده جهت خنک سازی تجهیزات الکترونیکی بررسی شده و نتیجه گیری شده است که فناوری نانوسیالات توانایی بالایی را برای پیشرفت و توسعه سیستم های خنک سازی فشرده، مقرون به صرفه و با عملکرد مناسب، نشان می دهند.

کلمات کلیدی

نانوسیال – تراشه های الکترونیکی – افزایش نرخ انتقال حرارت – نانوذرات – خنک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012836,
author = {زینالی هریس, سعید and امیر شیخی},
title = {بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2009},
volume = {18},
number = {66},
month = {September},
issn = {1605-9719},
pages = {54--60},
numpages = {6},
keywords = {نانوسیال – تراشه های الکترونیکی – افزایش نرخ انتقال حرارت – نانوذرات – خنک سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای
%A زینالی هریس, سعید
%A امیر شیخی
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2009

[Download]