یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28

عنوان : ( مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , سید محمد موسوی , مسیح اعلمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد بی رویه جمعیت، فقدان توسعه پایدار، مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی باعث آلودگی بیش از حد آتمسفر در دهه های اخیر شده است. باتوجه به اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و همچنین باتوجه به لزوم آگاهی مردم نسبت به میزان انتشار آلاینده ها در جو، شرایط ایجاب مینماید تا یک سیستم هشدار دهنده محیطی که توانایی پیش بینی آلاینده هایی مانند ازون را که مهمترین جزء تشکیل دهنده مه دود فتوشیمیایی بوده و گازی سمی، محرک چشم و مجاری تنفسی میباشد را ایجاد نمود. سیستم های فازی ـ عصبی یکی از ابزارهای بسیار متداول در مدلسازی و شبیه سازی سیستم های صنعتی میباشد. یکی از اولین سیستمهای عصبی ـ فازی برای تخمین توابع مبنا در قوانین، سیستم ANFIS بوده که مزیت آن استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی جهت دسته بندی اطلاعات و همچنین توانایی آنها در استخراج قاعده و قانون مجموعه اطلاعات میباشد. در این تحقیق هدف آنست که برای پیش بینی تشکیل ازون در هوای شهر مشهد و با توجه به عوامل محیطی، از سیستمهای عصبی ـ فازی استفاده نمود و بهترین نتایج را با حداقل خطای مورد نظر با کمترین میزان داده ها و با قابلیت به روز نمودن بانک اطلاعاتی بدست آورد. مدل ارائه شده دارای پنج ورودی (غلظت های هیدروکربور غیر از متان، غلظت NOX ، دمای هوا، سرعت و جهت باد) و یک خروجی (غلظت ازون) می باشند. مقدار خطای بدست آمده برای شبکه طراحی شده در این تحقیق بر روی مجموعه داده های آموزش 8/1% و برای داده های آزمایشی 4/2% میباشد. نتایج این تحقیق همچنین نشانگر آنست که در الگوریتم پس انتشار، خطا نسبت به الگوریتم ترکیبی جوابهایی مناسبتر و با درصد خطای کمتری ایجاد مینماید.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, آلودگی هوا, ازون, سیستمهای عصبی- فازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013267,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and سید محمد موسوی and مسیح اعلمی},
title = {مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {تهران-دانشگاه تربیت مدرس, ايران},
keywords = {مدلسازی، آلودگی هوا، ازون، سیستمهای عصبی- فازی، ANFIS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A سید محمد موسوی
%A مسیح اعلمی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]