دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15

عنوان : ( استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها )

نویسندگان: احمد زراعتکار , نصرت ایزدی یزدان آبادی , ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار جریان خون در دو حالت دو و سه بعدی در هندسه های متفاوت مدلسازی شده و اثر پارامترهای مختلف بر الگوی جریان و اندازه ناحیه جدایش جریان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات محاسباتی, جریان خون, شریان, جدایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013268,
author = {احمد زراعتکار and نصرت ایزدی یزدان آبادی and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان, ايران},
keywords = {دینامیک سیالات محاسباتی، جریان خون، شریان، جدایش جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها
%A احمد زراعتکار
%A نصرت ایزدی یزدان آبادی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]