سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی , 2009-12-15

عنوان : ( سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در موسسه آموزش عالی خاوران برگزار گردید. در این سخنرانی به مهارت های اطلاع یابی برای دانشجویان مهندسی پرداخته شد و پایگاه ها و بسترهای پژوهشی گوناگونی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش معرفی گردید.

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی, مهارت های دستیابی به اطلاعات, دانشجویان, مهندسی, اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013301,
author = {پریرخ, مهری},
title = {سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی},
booktitle = {سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {سواد اطلاعاتی، مهارت های دستیابی به اطلاعات، دانشجویان، مهندسی، اطلاع یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی
%A پریرخ, مهری
%J سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی
%D 2009

[Download]