کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی , 2009-12-20

عنوان : ( مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار )

نویسندگان: ناهید بیژه , محسن جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGF-1 ، انسولین ، استرادیول و سطح قند ، لیپید

کلمات کلیدی

, دختران نابالغ , رشد , بلوغ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013495,
author = {بیژه, ناهید and جعفری, محسن},
title = {مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار},
booktitle = {کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی},
year = {2009},
location = {علی آباد کتول, ايران},
keywords = {دختران نابالغ ، رشد ، بلوغ، ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار
%A بیژه, ناهید
%A جعفری, محسن
%J کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی
%D 2009

[Download]