پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران , 2009-05-02

عنوان : ( رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان )

نویسندگان: سمیرا پاکباز , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ویروس اس سیب زمینی با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

ویروسS سیب زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013567,
author = {پاکباز, سمیرا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان},
booktitle = {پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {ویروسS سیب زمینی DAS-ELISA;RT-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان
%A پاکباز, سمیرا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران
%D 2009

[Download]