اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی , 2009-02-19

عنوان : ( مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان )

نویسندگان: مرجان عادل قهرمان , دکتر نادر فرهپور , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان

کلمات کلیدی

, بارداری , زایمان , تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013639,
author = {عادل قهرمان, مرجان and دکتر نادر فرهپور and بیژه, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان},
booktitle = {اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بارداری - زایمان - تعادل دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان
%A عادل قهرمان, مرجان
%A دکتر نادر فرهپور
%A بیژه, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی
%D 2009

[Download]