نخستین همایش سراسری جانباز ، تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2003-01-25

عنوان : ( بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر

کلمات کلیدی

, صدمات ورزشی , معلولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013718,
author = {ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر},
booktitle = {نخستین همایش سراسری جانباز ، تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صدمات ورزشی - معلولین ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J نخستین همایش سراسری جانباز ، تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2003

[Download]