مهندسی مکانیک, دوره (18), شماره (69), سال (2010-3) , صفحات (14-22)

عنوان : ( شیمی در هواپیما (بخش دوم) )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مصطفی طوفانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات تئوریک در زمینه ی شیمی تاریخچه ی طولانی دارند. شاید بتوان گفت اولین تلاش ها در جهت شناخت پدیده ی شیمی توسط فرانسوی ها و آلمانی ها صورت گرفتند. در آلمان و فرانسه این مسئله به عنوان یکی از معضلات پیش از طراحی مورد توجه قرار گرفته بود، و لذا مطالعات سیستماتیک بر روی این موضوع صورت می-گرفتند. اما در ایالات متحده مواجهه با موضوع پس از حادث شدن مورد توجه بود، و لذا علی رغم گستردگی تحقیقات در این زمینه، مطالعات به صورت متمرکز و سیستماتیک جلو نرفتتد. کشورهای دیگری نیز در بررسی این پدیده فعالیت هایی داشته اند. به عنوان مثال روسیه، که البته این کشور تا دهه 1930 تحقیقات خود را منتشر نمی کرد [6]. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ارائه گردیده است. این تحقیقات در بازه های زمانی زیر دسته بندی گردیده اند:

کلمات کلیدی

, شیمی, ارابه فرود, تایر, مدل سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014342,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and طوفانی, مصطفی},
title = {شیمی در هواپیما (بخش دوم)},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2010},
volume = {18},
number = {69},
month = {March},
issn = {1605-9719},
pages = {14--22},
numpages = {8},
keywords = {شیمی، ارابه فرود، تایر، مدل سازی، هواپیما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیمی در هواپیما (بخش دوم)
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A طوفانی, مصطفی
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2010

[Download]