ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد )

نویسندگان: فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد , سمیرا رضائی کهن , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد بوده و در این راستا سعی دارد به معیاری کارآمد و مناسب برای توسعه کیفی مراکز آمادگی جسمانی دست یابد.

کلمات کلیدی

, مراکز آمادگی جسمانی, انتظارات, کیفیت, خدمات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014349,
author = {طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات and رضائی کهن, سمیرا and جوادیان صراف, نصراله},
title = {بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {مراکز آمادگی جسمانی، انتظارات، کیفیت، خدمات، مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد
%A طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات
%A رضائی کهن, سمیرا
%A جوادیان صراف, نصراله
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]