دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07

عنوان : ( بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا )

نویسندگان: زهره مجید نیا , محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور , افشین فرحبخش , محبوبه نخعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرم براساس نوع و نحوه استفاده آن، باید دارای خواص مختلفی باشد. یکی از مشکلات عمده چرم در تولید کفش، بوی نامطبوع آن در اثر مصرف می‌باشد. برای رفع این مشکل، تا کنون از تزریق مواد آروما به چرم و یا قرار دادن جاذب در کفش استفاده می‌شده است. در این تحقیق، برای رفع بوی نامطبوع در چرم‌های مورد استفاده در کفش و افزایش خواص آنتی‌باکتریالی و پایداری آن در مصرف، از آغشته‌سازی نانو ذرّات نقره از طریق تابش تخلیه الکتریکی کرونا، استفاده شد. ابتدا نمونه‌های چرم توسط کرونا به تعداد 30 دور با ولتاژ 1000 ولت عمل شده و سپس به مخلوط اکسید نقره و روغن آغشته شدند. نتایج به دست آمده از طیف‌ها، توسط دستگاه‌های X-RD و FT-IR نشان‌دهنده وجود ذرّات نقره بر روی چرم عمل شده با کرونا نسبت به چرم عمل نشده و آغشته شده به نانو ذرّات نقره می‌باشد. همچنین آزمایش‌های میکروبی انجام شده بر روی نمونه‌های عمل شده و عمل نشده، نشان‌دهنده افزایش خاصیت آنتی‌باکتریالی در چرم عمل شده است.

کلمات کلیدی

, چرم, نانو ذرّات, آنتی باکترلی, کرونا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014489,
author = {زهره مجید نیا and حامدموسویان, محمدتقی and پیمان ولی پور and افشین فرحبخش and محبوبه نخعی},
title = {بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا},
booktitle = {دومین همایش نانو بیوتکنولوژی},
year = {2010},
location = {جویبار, ايران},
keywords = {چرم، نانو ذرّات، آنتی باکترلی، کرونا، نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا
%A زهره مجید نیا
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A پیمان ولی پور
%A افشین فرحبخش
%A محبوبه نخعی
%J دومین همایش نانو بیوتکنولوژی
%D 2010

[Download]