دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07

عنوان : ( ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی )

نویسندگان: پیمان ولی پور , لیلا سیدی , محمدتقی حامدموسویان , کیارش قزوینی , مستوره مومن هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای اولین بار تأثیر ضد باکتری استفاده همزمان از دو نانوپودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. پوشش تهیه شده حاوی مقادیر وزنی مختلفی از دو نانوپودر، توسط دستگاه کرنا بر روی پلیمر پلی پروپیلن اعمال شد. ارزیابی خاصیت ضد باکتری این پلیمر با استفاده از دو روش انجام گرفت. به عنوان روش اول از روش تماس مستقیم استفاده گردید. روش دوم با استناد به روش ارزیابی خاصیت ضد باکتری پلیمرها، ارائه شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در دو مرحله رقیق سازی انجام شد.

کلمات کلیدی

, خاصیت ضد باکتریایی, نانو کامپوزیت پلی پروپیلن, نانو پودر دی اکسید تیتانیوم, نانو پودر اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014494,
author = {پیمان ولی پور and لیلا سیدی and حامدموسویان, محمدتقی and کیارش قزوینی and مستوره مومن هروی},
title = {ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی},
booktitle = {دومین همایش نانو بیوتکنولوژی},
year = {2010},
location = {جویبار, ايران},
keywords = {خاصیت ضد باکتریایی، نانو کامپوزیت پلی پروپیلن، نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو پودر اکسید روی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی
%A پیمان ولی پور
%A لیلا سیدی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A کیارش قزوینی
%A مستوره مومن هروی
%J دومین همایش نانو بیوتکنولوژی
%D 2010

[Download]