دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-04-30

Title : ( کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات )

انوشیروان فرشیدیان فر , حمید شهابی , هادی کلانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

انواع مختلف جاذب‌های ارتعاشی در کاربرد های گوناگونی همچون تیرها، خطوط انتقال قدرت، لوله ها، پل ها و سایر ساختار‌های در معرض‌ ارتعاش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله استفاده از دمپر ‌ضربه‌ای برای کاهش دامنه ارتعاشات و افزایش سرعت میرایی نوسانات ابزار بورینگ در فرآیند داخل تراشی پیشنهاد شده است. مدل ارتعاشی ابزار با در نظر گرفتن نیروی برشی و نیروی وارده از طرف دمپر ضربهای و با استفاده از مدل تیر اویلر-برنولی بدست آمده است. همچنین پاسخ سیستم در حالت های بدون دمپر و با دمپر مورد بررسی قرار گرفته و اثر استفاده از دمپرهای ‌ضربه‌ای در کاهش ارتعاشات بخوبی قابل مشاهده است. تاثیر موقعیت دمپر ‌ضربه‌ای بر روی کاهش ارتعاشات ابزار با قرار دادن آن در سه موقعیت ابتدا، وسط و انتهای ابزار مورد تحلیل قرار گرفته و مشاهده می‌شود که با قرار دادن دمپر ‌ضربه‌ای در انتهای ابزار، ارتعاشات ابزار سریعترکاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, جاذب ارتعاشات ابزار بورینگ, جاذب ارتعاشات ‌ضربه‌ای, تیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014523,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and شهابی, حمید and کلانی, هادی},
title = {کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ايران},
keywords = {جاذب ارتعاشات ابزار بورینگ-جاذب ارتعاشات ‌ضربه‌ای-تیر اویلر-برنولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A شهابی, حمید
%A کلانی, هادی
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر