نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر , 2004-09-04

عنوان : ( بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور )

نویسندگان: مصطفی عسگریان , محمد خبیری , حسن اسدی , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و وسعت کاربرد مدل اقتضایی فیدلر در اثربخشی رهبری است. این تحقیق مدل را به واحدهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه های آموزش عالی کشور بوسیله مطالعه مدیران واحدهای آموزشی مربوطه تعمیم می‌دهد.

کلمات کلیدی

, مدل اقتضایی فیدلر, اعتبار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014552,
author = {مصطفی عسگریان and محمد خبیری and حسن اسدی and جوادیان صراف, نصراله},
title = {بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر},
year = {2004},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مدل اقتضایی فیدلر، اعتبار، رهبری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور
%A مصطفی عسگریان
%A محمد خبیری
%A حسن اسدی
%A جوادیان صراف, نصراله
%J نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر
%D 2004

[Download]