همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن سجزی دهلوی , 2008-02-20

عنوان : ( بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین دو ملت ایران وهند روابط فرهنگی و تاریخی دیرینه ای وجود دارد . مهم ترین این روابط روابط علمی ادبی و فرهنگی است.از جمله شعرای ایرانی الاصل در دربار پادشاهان خلجی و تغلقیه دهلی امیرحسن دهلوی است.که همزمان با اشوب های خراسان در دوره مغول اجداد وی به هندوستان رفتند و وی در هندوستان پرورش یافت

کلمات کلیدی

حسن دهلوی.هندوستان.سلسله ی تغلقیه خلجیه.اوضاع سیاسی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014986,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی},
booktitle = {همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن سجزی دهلوی},
year = {2008},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {حسن دهلوی.هندوستان.سلسله ی تغلقیه خلجیه.اوضاع سیاسی و اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی
%A سرافرازی, عباس
%J همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن سجزی دهلوی
%D 2008

[Download]