اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران , 2006-10-30

عنوان : ( یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی )

نویسندگان: مجید بنی ادم , جمشید فتحی کلجاهی , مینا جوشقانی , حسین پیرزاده ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی واحد آبزدایی یک پالایشگاه گاز به وسیله روش بسته‌ای ترتیبی می‌باشد. برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد در حالت پایا، مدل ریاضی برج جذب و دفع مورد نیاز می‌باشد. در ابتدا مدل‌های لازم برای این دستگاه‌ها توسعه داده شده است. مدل دیاگرام جریانی بر مبنای موازنه ماده و انرژی در هر دستگاه و استفاده از معادلات کمکی مانند مدل ترمودینامیکی برای ضرایب فعالیت می‌باشد. در شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آبزدایی، جریان برگشتی تری‌اتیلن گلایکول، TEG، به عنوان جریان برشی در نظر گرفته شده و محاسبات سعی و خطا، نتایج نهایی در مورد غلظت و شدت جریانهای تمام جریانها را به دست می‌دهد. نتایج به دست آمده از مدل توافق خوبی با نتایج واحدهای صنعتی مورد بررسی داشته است.

کلمات کلیدی

, دیاگرام جریانی در حالت پایا , شبیه‌سازی فرآیند – آب‌زدایی , بسته‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015465,
author = {بنی ادم, مجید and جمشید فتحی کلجاهی and مینا جوشقانی and حسین پیرزاده},
title = {یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی},
booktitle = {اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران},
year = {2006},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دیاگرام جریانی در حالت پایا - شبیه‌سازی فرآیند – آب‌زدایی - بسته‌ای ترتیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی
%A بنی ادم, مجید
%A جمشید فتحی کلجاهی
%A مینا جوشقانی
%A حسین پیرزاده
%J اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
%D 2006

[Download]