هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2003-10-21

عنوان : ( شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز )

نویسندگان: مجید بنی ادم , جمشید فتحی کلجاهی , محمدرضا رحیم پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله حلقه تولید متانول شبیه سازی شده است. هدف از این شبیه سازی ارائه یک برنامه کامپیوتری است که بتوان با وارد کردن دبی و جزء مولی اجزاء خوراک در آن، دبی هر جریان و جزء مولی هر ماده را در جریانهای حلقه تولید متانول واحد پیشتاز پیش بینی کرد. در این محاسبات حلقه سنتز متانول به سه مرز تقسیم شده است. در این سه مرز از طریق نوشتن معادلات موازنه جرم مجموعاً 37 معادله با 37 مجهول به دست می‌آید، که به علت وجود 10 مجهول وابسته دستگاه معادلات غیرخطی به وسیله روش همگرایی چند بعدی نیوتن حل شده است. مقایسه نتایج مدل با داده‌های واحد متانول مجتمع پتروشیمی شیراز از توافق خوبی برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

شبیه سازی انتگرالی – راکتور –
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015471,
author = {بنی ادم, مجید and جمشید فتحی کلجاهی and محمدرضا رحیم پور},
title = {شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبیه سازی انتگرالی – راکتور – متانول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز
%A بنی ادم, مجید
%A جمشید فتحی کلجاهی
%A محمدرضا رحیم پور
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 2003

[Download]