دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی , 2005-05-16

عنوان : ( نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش اول: تدوین درخت فناوری نانو )

نویسندگان: علی عباسی , مرتضی مغربی , غلامحسین مهدوی نیا , داود کاظمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند سال گذشته توجه به فناوری نانو افزایش یافته است، اما یافتن زمینه‌های پژوهشی مناسب برای محققین و سیاست گذاران به سادگی میسر نیست. در این مقاله فناوری نانو در چهار سطح رویکرد، راهکار، عنصر پایه و مزایای کاربردی نگاشت شده است.

کلمات کلیدی

, فناوری نانو, درخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015488,
author = {علی عباسی and مغربی, مرتضی and غلامحسین مهدوی نیا and داود کاظمی},
title = {نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش اول: تدوین درخت فناوری نانو},
booktitle = {دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {فناوری نانو، درخت فناوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش اول: تدوین درخت فناوری نانو
%A علی عباسی
%A مغربی, مرتضی
%A غلامحسین مهدوی نیا
%A داود کاظمی
%J دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
%D 2005

[Download]