سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: عذرا قاسمی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند چهل کمان در برش چینه شناسی کوه بابا کمال واقع در غرب روستای آق داش (ناودیس کلات نادری) و شرق حوضه رسوبی کپه داغ مورد بررسی قرار گرفته است. این سازند به لحاظ سنگ شناسی شامل سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و گلسنگ آهکی است. جهت انجام مطالعات میکروپالئونتولوژی بر اساس فرامینیفرهای موجود و تعیین رخسارهای میکروسکوپی، مقاطع نازک تهیه شده از لایه های سنگی سازند چهل کمان مورد بررسی قرار گرفته و نام گذاری شده است. مطالعات رخساره ای این سازند منجر به شناسایی چهار کمربند رخساره ای (دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدی) و 9 رخساره میکروسکپی شده است. فرامینیفرهای شناسایی شده عمدتاً شامل Globorotalia cf. compresaو Globorotalia renzi می باشند.

کلمات کلیدی

میکروپالئونتولوژی سازند چهل کمان کلات نادری کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015507,
author = {عذرا قاسمی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا},
title = {میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میکروپالئونتولوژی سازند چهل کمان کلات نادری کپه داغ ریزرخساره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ
%A عذرا قاسمی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]