پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد ها، رویه ها و کاربردها , 2010-03-03

عنوان : ( یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی محورهای زیر مورد بحث قرار گرفته است: نگاهی انتقادی به مشکلات پژوهش پژوهش علمی پژوهش و تفکر منطقی کلیت گرایی (هولیسم) پژوهش بعنوان یک سیستم / کلیت تفکر یکپارچه پژوهش و تفکر منطقی استدلال قیاسی استدلال استقرایی مدل مفهومی برای طراحی نقشه پیشبرد پژوهش و کنترل یکپارچگی

کلمات کلیدی

, پژوهش, تفکر فلسفی, تفکر منطقی, طراحی پژوهش, استقرا, قیاس, تفکر تحلیلی در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015681,
author = {پریرخ, مهری},
title = {یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی},
booktitle = {پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد ها، رویه ها و کاربردها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پژوهش، تفکر فلسفی، تفکر منطقی، طراحی پژوهش، استقرا، قیاس، تفکر تحلیلی در پژوهش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی
%A پریرخ, مهری
%J پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد ها، رویه ها و کاربردها
%D 2010

[Download]