کتابخانه های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( شناسایی، انتخاب و معرفی کتابهای کمک درسی برای درسهای علوم تجربی سالهای اول تا پنجم )

نویسندگان: سیدمهدی سیدقطبی , اعظم صنعت جو ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی درسی درکشورها مختلف جهان به دو شیوه متمرکزو غیرمتمرکز برای تولید کتاب درسی صورت می پذیرد. در ایران، تولید کتاب های درسی به صورت متمرکز انجام می شود. یعنی کتاب های درسی از یک کانال تغذیه می شوندو یک متن واحد درسی در سراسر کشور تدریس می شود. اما در سایر کشورها، تولید کتاب های درسی غیرمتمرکز است؛ به این روش که معمولا یک برنامه ی ملی درسی اعلام می شود که هدف های آن روشن است و هر استان و مدرسه می کوشد، به هدف های برنامه ی ملی نزدیک شود و هیچ الزامی هم وجود ندارد که از یک کتاب درسی واحد برای رسیدن به این هدف ها کمک بگیرند. در اغلب اوقات، ممکن است معلمان از بین منابع زیادی در اختیار دارند، مواردی که لازم می پندارد انتخاب نموده و در اختیار دانش آموزان قرار دهد؛ به عبارت دیگر، معلم حق دارد ، متنی که می خواهد تدریس کند، خود برگزیند( آهنگری، 1383). در سالهای اخیر دانش آموزان و معلمان مدارس ایران ، از کتابهای کمک درسی استقبال نکردند و درتمامی مقاطع تحصیلی ، استفاده از این کتابها به عنوان عنصری اساسی در برنامه های آموزشی درنیامده است . در حالی که در نظام آموزشی کتاب درسی محور، اتکای صرف دانش آموزان و معلمان به کتابهای درسی، آنها را محدود بار می آورد، مطالعه خارج از کتابهای درسی به تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده در کلاس درس منجر می شود. فانی (1379) با اشاره به اینکه که کتاب درسی رسمی ما، هر چقدر جامع و کامل باشد، باز هم نمی تواند شامل تمامی مطالب علمی مورد نیاز دانش آموزان باشد.تصریح می کند \\\\\\\" کتاب خوب کمک آموزشی، باید دانش آموز را به فعالیت و تحقیق بیشتر وادارد و مطالب علمی را بیشتر از حد کتاب به دانش آموزآموزش دهد، همچنین قوه تفکر ، استدلال و جامع نگری او را تقویت کند و از حل مسائل کتابها خودداری کرده و راه حل های متفاوت را فرا روی دانش آموز قرار دهد. کتابهای کمک آموزشی را می توان تسهیل کننده یادگیری و آموزش بشمار آورد . حسینی (1379) درباره نقش و جایگاه اساسی کتابهای کمک درسی در فرایند یادگیری و یاددهی می گوید\\\\\\\" اگر یک بسته آموزشی در اختیار دانش آموزان ، اولیاء و مربیان قرار دهیم ، در آن بسته می توانیم کتاب کمک آموزشی را تعریف کنیم ، تا همه برای تسهیل انتقال دانش ، با تثبیت دانش در دانش آموزان و با ایجاد انگیزه علمی از آن استفاده کنند. \\\\\\\"

کلمات کلیدی

کتابهای کمک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016194,
author = {سیدقطبی, سیدمهدی and صنعت جو, اعظم},
title = {شناسایی، انتخاب و معرفی کتابهای کمک درسی برای درسهای علوم تجربی سالهای اول تا پنجم},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کتابهای کمک درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی، انتخاب و معرفی کتابهای کمک درسی برای درسهای علوم تجربی سالهای اول تا پنجم
%A سیدقطبی, سیدمهدی
%A صنعت جو, اعظم
%J کتابخانه های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری
%D 2009

[Download]