روستا و توسعه, دوره (12), شماره (4), سال (2010-1) , صفحات (23-37)

عنوان : ( نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , حسن عاقل , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مدیریت در شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی بررسی شده است

کلمات کلیدی

, مدیریت , شرکت تعاونی, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016691,
author = {دانشورکاخکی, محمود and عاقل, حسن and حکیمه هاتف and علی اکبر سروری},
title = {نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2010},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {1563-3322},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {مدیریت - شرکت تعاونی- تولید روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی
%A دانشورکاخکی, محمود
%A عاقل, حسن
%A حکیمه هاتف
%A علی اکبر سروری
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2010

[Download]