دانشنامه جهان اسلام, دوره (14), شماره (14), سال (2010-4) , صفحات (289-291)

عنوان : ( حنیف )

نویسندگان: محمد محمود پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حنیف- فرهنگ عربی- جاهلیت

کلمات کلیدی

, حنیف, فرهنگ عربی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016906,
author = {محمود پور , محمد},
title = {حنیف},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2010},
volume = {14},
number = {14},
month = {April},
issn = {0000-0003},
pages = {289--291},
numpages = {2},
keywords = {حنیف- فرهنگ عربی- جاهلیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حنیف
%A محمود پور , محمد
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2010

[Download]