یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24

عنوان : ( مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان )

نویسندگان: سهیل پارسا , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , علیرضا قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان

کلمات کلیدی

, مدلسازی, چغندرقند, پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017122,
author = {سهیل پارسا and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and علیرضا قائمی},
title = {مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدلسازی، چغندرقند،پتانسیل عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان
%A سهیل پارسا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A علیرضا قائمی
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]