زمین شناسی اقتصادی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (21-39)

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری )

نویسندگان: محدثه پناهی شهری , محمدحسن کریم پور , فاطمه شبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در30 کیلومتری جنوب سبزوار و محدوده روستای هلاک آباد واقع شده است. کانی سازی به دو صورت فلزی و غیرفلزی (کائولین) صورت گرفته است. کانی سازی پیریت به صورت بافت افشان و رگچه ای و مرتبط با آلتراسیون نوع آرژیلیک در محل توده های نفوذی مونزونیتی تشکیل شده است. کالکوپیریت نیز به طور محدود در محل رگچه ها همراه با پیریت دیده می-شود. اکسیداسیون کانیهای سولفیدی اولیه سبب تشکیل مقادیر زیادی از کانیهای اکسید- سولفات آهن مانند هماتیت، لیمونیت و ژاروسیت در بخشهای سطحی شده است. اکتشافات ژئوشیمیایی بر مبنای رسوبات رودخانه ای و سنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز رسوبات رودخانه ای و سنگی، بی هنجاری مس و روی را در قسمتهایی از منطقه نشان می دهد. بی هنجاری مس و روی به ترتیب در بخش غربی معدن هلاک آباد به بیش از ppm 500 و 900 می رسد. در بخش شرقی منطقه با وجود افزایش میزان کانی سازی سولفیدی (پیریت) مقادیر عناصر مس و روی کاهش نشان می دهد. این پدیده به دلیل هوازدگی و اکسیده شدن کانیهای سولفیدی در سطح و انحلال این عناصر است. وجود سیستم آلتراسیونی مناسب، توده های نیمه عمیق مونزونیتی و الگوی کلی زمین شناختی در منطقه مؤید پتانسیل اکتشافی برای سیستم مس پورفیری در منطقه هلاک آباد است.

کلمات کلیدی

, ایران, هلاک آباد, مس پورفیری, کانی سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017142,
author = {پناهی شهری, محدثه and کریم پور, محمدحسن and شبانی, فاطمه},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-7306},
pages = {21--39},
numpages = {18},
keywords = {ایران، هلاک آباد، مس پورفیری، کانی سازی، ژئوشیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری
%A پناهی شهری, محدثه
%A کریم پور, محمدحسن
%A شبانی, فاطمه
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2010

[Download]