هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن )

نویسندگان: محسن جعفری , محمدحسین خباز , ناهید بیژه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن

کلمات کلیدی

, نسبت H:Q, همسترینگ, چهارسررانی, اوج گشتاور, انقباض درون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017177,
author = {جعفری, محسن and محمدحسین خباز and بیژه, ناهید},
title = {مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نسبت H:Q،همسترینگ،چهارسررانی،اوج گشتاور،انقباض درون گرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن
%A جعفری, محسن
%A محمدحسین خباز
%A بیژه, ناهید
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]