همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محلولها و مخلوطهای ساکارزبا غلظتی اندکی کمتر و بیشتر از اشباع در صنایع نبات و شیرینی پزی کاربرد زیادی دارند. بنابراین اندازه گیری خواص رئولوژیکی این مخلوطها جهت تولید، انتقال و کنترل خواص مواد از اهمیت زیادی برخوردار است. محلولها و مخلوطهای ساکارز خصوصیاتی شبیه سیالات ویسکوپلاستیک دارند و گاهی در دماهای بالاتر رفتار تیکسوتروپیکی از خود نشان می دهند. در این مقاله مدلهای هرشل بالکلی ، هریسون بارلو، آرنیوس , WLFو بکار رفته و همچنین تاثیر دما و غلظت ساکارز مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, خواص رئولوژیکی, ساکارز, ویسکوزیته, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017179,
author = {زینالی هریس, سعید and سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {تهران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, ايران},
keywords = {خواص رئولوژیکی-ساکارز- ویسکوزیته-مدل ارنیوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها
%A زینالی هریس, سعید
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]