کتاب ماه کلیات, دوره (13), شماره (9), سال (2010-9) , صفحات (42-46)

عنوان : ( مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش ها )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به نقد و بررسی مقالات کتاب مدیریت دانش پرداخته است.

کلمات کلیدی

مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017373,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش ها},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2010},
volume = {13},
number = {9},
month = {September},
issn = {1735-6741},
pages = {42--46},
numpages = {4},
keywords = {مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش ها
%A صنعت جو, اعظم
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2010

[Download]