نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-08-31

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مزارع کلزای استان خراسان شمالی 40 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید . پس از شستشوی خاک و استخراج نماتدها از خاک و ریشه نمونه ها مورد بررسیهای میکروسکوپی قرار گرفتند. با استفاده از کلیدهای مربوط به هر جنس گونه ها شناسایی شدند. در این تحقیق 25 گونه معلق به 16 جنس از راسته Tylenchidaشناسایی شد.

کلمات کلیدی

, نماتدهای انگل گیاهی , کلزا, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017501,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نماتدهای انگل گیاهی ، کلزا،خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]