چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

کلمات کلیدی

, سیلاژ فراورده های فرعی پسته, گاو شیرده هلشتاین, تولید و ترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017585,
author = {رضائی نیا, آیدین and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سیلاژ فراورده های فرعی پسته، گاو شیرده هلشتاین،تولید و ترکیب شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A رضائی نیا, آیدین
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]