چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مهسا سجادیان , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , حسین جهانی عزیزآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر اسانس برخی از چاشنی ها و دانه گیاهان دارویی (سیر، دارچین، فلفل سیاه،زیره سبز و رازیانه) یا موننزین (به عنوان کنترل مثبت) بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.

کلمات کلیدی

, اسانس دارچین, روغن سیر, تولید گاز, یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017692,
author = {سجادیان, مهسا and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and جهانی عزیزآبادی, حسین},
title = {تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {اسانس دارچین، روغن سیر، تولید گاز، یونجه خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی
%A سجادیان, مهسا
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A جهانی عزیزآبادی, حسین
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]