ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان )

نویسندگان: حسن پرسا , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , احمد نظامی , محمد لنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرما، نخود

کلمات کلیدی

, سرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017765,
author = {پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا and محمدآبادی, علی اصغر and نظامی, احمد and محمد لنگری},
title = {بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سرما، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A نظامی, احمد
%A محمد لنگری
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]