ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف هرز، نخود، دیم

کلمات کلیدی

, علف هرز, نخود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017783,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and وصال, سعیدرضا},
title = {دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {علف هرز، نخود، دیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A وصال, سعیدرضا
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]