پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 1998-08-31

عنوان : ( مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد لنگری , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف هرز، وجین

کلمات کلیدی

, علف هرز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017785,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and محمد لنگری and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان},
booktitle = {پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات},
year = {1998},
location = {موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج, ايران},
keywords = {علف هرز، وجین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A محمد لنگری
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
%D 1998

[Download]