همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی تولید و سپس پایداری حرارتی این نانوکامپوزیت با استفاده از دستگاه TGA-50 اندازه گیری شد. برای ساخت نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ مونت موریلونایت از کلازیت Na+ در سه درصد وزنی (3%، 6% و 9%) استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ مونت موریلونایت در دو مرحله تجزیه شد که دمای شروع تجزیه و دمای میانی تجزیه با افزایش درصد وزنی کلی افزایش یافت ولی دمای پایانی تجزیه نانوکامپوزیت هرچند نسبت به پلی اتیلن خالص افزایش داشت ولی رابطه ای بین افزایش پرکننده مونت موریلونایت و افزایش دمای پایانی تجزیه نبود اما در 3% وزنی مونت موریلونایت افزایش معنی داری در دمای پایانی تجزیه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, مونت موریلونایت, دمای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017868,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشر, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، مونت موریلونایت، دمای تجزیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]