همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی تولید کردیم سپس تغییرات وزن نانوکامپوزیت نسبت به دما با استفاده از دستگاه ترموگراویمتری اندازه گیری شد. برای ساخت نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت از مونت موریلونایت اصلاح شده با الکیل آمونیا ( Cloisite 20A )در سه درصد وزنی متفاوت (3%، 6% و 9%) استفاده شد. نتیجه این بود که نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت طی دو مرحله تجزیه شد همچنین دمای شروع تجزیه، دمای میانی تجزیه و دمای پایانی تجزیه نانوکامپوزیت با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت افزایش یافت. دمای شروع تجزیه و دمای پایانی تجزیه نانوکامپوزیت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص به ترتیب 18.7 و 25.3 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد. با توجه به نتایج می توان گفت افزودن مونت موریلونایت اصلاح شده به پلی اتیلن باعث افزایش پایداری حرارتی می شود.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, دمای تجزیه, مونت موریلونایت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017870,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {پلی اتیلن با دانسیته متوسط، دمای تجزیه، مونت موریلونایت، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]