همایش ملی مهندسی شیمی , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط )

نویسندگان: معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی تولید کردیم سپس تغییرات دمای ذوب نمونه ها با استفاده از دستگاه differential scanning calorimeter (DSC) اندازه گیری شد. برای ساخت نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت از مونت موریلونایت طبیعی ( Cloisite Na+ ) در سه درصد وزنی متفاوت (3%، 6% و 9%) استفاده شد. مشاهده کردیم که با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت طبیعی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص افزایش یافت. بیشترین افزایش به مقدار 1.50 درجه سانتیگراد مربوط به 9 درصد وزنی کلازیت Na+ بود.

کلمات کلیدی

, مونت موریلونایت, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, دمای ذوب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017872,
author = {توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2009},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {مونت موریلونایت، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، دمای ذوب، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2009

[Download]