همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت با استفاده از مونت موریلونایت طبیعی ( Cloisite Na+ ) در سه درصد وزنی متفاوت (3%، 6% و 9%) به روش فرآیند ذوبی تولید کردیم سپس تغییرات آنتالپی ذوب نمونه ها با دستگاه آنالیز حرارتی (DSC) اندازه گیری شد. آنتالپی ذوب پلیمر خالص (J/g) 134.03 بدست آمد که با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت طبیعی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص افزایش یافت ولی در 9 درصد وزنی نسبت به 3 و 6 درصد وزنی کاهش نشان داد. بیشترین افزایش به مقدار (J/g) 20.50 مربوط به 6 درصد وزنی کلازیت Na+ بود.

کلمات کلیدی

, آنتالپی ذوب, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, نانوکامپوزیت, مونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017878,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {آنتالپی ذوب، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، نانوکامپوزیت، مونت موریلونایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]