همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد Cloisite Na+ بر روی دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت با استفاده از Cloisite Na+ (مونت موریلونایت طبیعی) در سه درصد وزنی 3%، 6% و 9% به روش فرآیند ذوبی تولید کردیم سپس دمای کریستالی نمونه ها با دستگاه آنالیز حرارتی (DSC) اندازه گیری شد. دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص کاهش یافت ولی هیچ رابطه ای با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت طبیعی نداشت. دمای کریستالی پلیمر خالص ◦C 127.1 و دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت با 3 ، 6 و 9 درصد وزنی به ترتیب ◦C 119.44، ◦C 126.86 و ◦C 112.48 اندازه گیری شد که بیشترین کاهش به مقدار ◦C 14.62 مربوط به 9 درصد وزنی کلازیت Na+ بود.

کلمات کلیدی

, دمای کریستالی , پلی اتیلن با دانسیته متوسط, نانوکامپوزیت, مونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017879,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد Cloisite Na+ بر روی دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {دمای کریستالی ، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، نانوکامپوزیت، مونت موریلونایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد Cloisite Na+ بر روی دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]