همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط / مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی با استفاده از مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT در سه درصد وزنی متفاوت ( 3%، 6% و 9% ) تهیه کردیم سپس دمای ذوب نمونه ها با دستگاه آنالیز حرارتی (differential scanning calorimeter) اندازه گیری شد. دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص افزایش نشان داد ولی این افزایش به مقدار کمی اتفاق افتاد بطوریکه دمای ذوب پلیمر خالص ◦C 128.07 بدست آمد و بیشترین افزایش در دمای ذوب نسبت به پلیمر خالص به مقدار ◦C 1.89 مربوط به 9 درصد وزنی کلازیت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, دمای ذوب, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, مونت موریلونایت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017881,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {دمای ذوب، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، مونت موریلونایت، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]