نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

14 جدایه از گونه های مختلف جنس Pythium که از مزارع مختلف صیفی استان خراسان رضوی جمع آوری شده بود پس از شناسایی مرفولوژیکی و مرفومتریکی با استفاده از 4 آغازگر با تکنیک AFLP مورد بررسی قرار گرفت. AFLPتوانست به خوبی جدایه ها را در کنار یکدیگر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, AFLP, گونه های پیتیوم , مزارع صیفی , خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017905,
author = {, and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت and , },
title = {کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {AFLP، گونه های پیتیوم ، مزارع صیفی ،خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی
%A ,
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A ,
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]