دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2010-07-13

عنوان : ( مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , محمدرضا پیرزادی جهرمی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل لایه کیک فیلتراسیون، پارامترهای مهمی در عملکرد فیلتر می باشد که علاوه بر شرایط عملیاتی نظیر سرعت فیلتراسیون به شکل و اندازه ذرات جامد تشکیل دهنده آن بستگی دارد. در این تحقیق مدل سازی فرایند تشکیل کیک فیلتراسیون برای توزیع اندازه ذرات مختلف و سرعتهای متفاوت به کمک سیستم استنتاج فازی مطابق با ممدانی و سوجینو و با استفاده از نتایج آزمایشات ایستگاههای تقلیل فشار گاز و مطالعات چوی انجام پذیرفت. بدین ترتیب مهمترین پارامترهای موثر در فرایند تشکیل کیک قطر ذرات، سرعت فیلتراسیون و نیروی دراگ به عنوان افت فشار بر واحد سرعت بررسی شد. نتایج نشان داد با استفاده از منطق فازی می توان روند افت فشار را همزمان با تشکیل کیک پیشگویی نمود.

کلمات کلیدی

, فیلتراسیون, کیک, فازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018002,
author = {سرگلزائی, جواد and پیرزادی جهرمی, محمدرضا},
title = {مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی},
booktitle = {دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فیلتراسیون، کیک، فازی، سوجینو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی
%A سرگلزائی, جواد
%A پیرزادی جهرمی, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2010

[Download]