سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت , 2010-10-25

عنوان : ( بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب )

نویسندگان: مصطفی کاهانی , سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوسیالها سوسپانسیون پایداری از ذرات جامد در مقیاس نانو در یک سیال پایه می باشند که به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت در بسیاری از کاربرد های صنعتی نظیر سیستم ترموسیفون دوفازی بسته به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش پس از تهیه نانوسیال اکسیدمس/آب در غلظت های مختلف حجمی از 1 تا 3 درصد، اثر استفاده از آنها در عملکرد حرارتی ترموسیفون دو فازی بسته بررسی و نتایج با حالتی که از آب خالص به عنوان سیال عامل استفاده گردیده، مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که درصورت استفاده از نانوسیال به جای آب در سیستم ترموسیفون دوفازی بسته، سیستم تا 15 % افزایش راندمان از خود نشان می دهد. همچنین ماکزیمم راندمان در نسبت پرشدن 35 % و در غلظت حجمی 3% حاصل می گردد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات اکسید مس, نانو سیال, ترموسیفون دوفازی بسته, نسبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018251,
author = {کاهانی, مصطفی and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {نانوذرات اکسید مس، نانو سیال، ترموسیفون دوفازی بسته، نسبت پرشدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب
%A کاهانی, مصطفی
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت
%D 2010

[Download]