پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (13), شماره (4), سال (2001-1) , صفحات (76-83)

عنوان : ( مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان )

نویسندگان: جواد قرشی الحسینی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز گرده‌های موجود در عسل‌ها (ملیسوپالینولوژی) نقش مهمی در تشخیص منشا گیاهی و جغرافیایی عسلها و شناخت نوع و کیفیت آنها واکولوژی تغذیه زنبورهای عسل دارد. به همین منظور، گرده‌های 10 نمونه عسل مربوط به نقاط مختلف استان خراسان استخراج و به روش استولیز تیمار گردید. دانه‌های گرده هر نمونه عسل با استفاده از اختصاصات مورفولوژیکی آنها شناسایی شده (جمعا 43 نوع گرده از 28 تیره گیاهی) و ترکیب نسبی گرده‌ها در هر نمونه تعیین گردید. برای تعیین تعداد کل گرده‌ها در واحد وزن عسل (غلظت گرده) آنالیز کمی نیز انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می ‌دهد تیره‌های گیاهی Compositae (به ویژه گیاهان گل گندم، کاسنی، درمنه) Leguminosae (به ویژه شبدر شیرین و یونجه) بسیار مورد توجه زنبورها بوده‌اند و از نظر نوع گرده اغلب نمونه‌ها کیفیت بسیار مطلوبی دارند. طیف تنوع گرده‌ای درعسل‌های مطالعه شده، حداقل 11 و حداکثر 22 تیپ گرده‌ای است . گرده‌های زیادی با درصد نسبی کمتر در تمام نمونه‌ها وجود دارد که از نظر تغذیه‌ای برای زنبورها نقش مهمی ایفا می ‌کنند. آنالیز کمی نشان می ‌دهد غلظت گرده در بیشتر نمونه‌ها نسبتا کم بوده و بین حدود 2400 تا 16800 گرده در هر گرم عسل متغیر است .

کلمات کلیدی

, گرده شناسی, عسل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018347,
author = {جواد قرشی الحسینی and معماریانی, فرشید},
title = {مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2001},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {76--83},
numpages = {7},
keywords = {گرده شناسی، عسل، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان
%A جواد قرشی الحسینی
%A معماریانی, فرشید
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2001

[Download]