کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (3), سال (2005-11) , صفحات (101-108)

عنوان : ( سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع باز )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرم افزارهای کد منبع باز دارای زیر ساخت برنامه نویسی اشتراکی است . کد منبع خود را به رایگان در اختیار عموم قرار داده و اجازه اجرا، کپی، انتشار و بهبود نرم افزار را بدون محدودیت به آنها می دهد. در این مقاله چند سیستم کتابخانه ای یکپارچه کد منبع باز که از طریق اینترنت قابل دسترس است مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران کتابخانه ها و کتابداران می توانند با بررسی این نرم افزارها نسبت به انتخاب و استفاده از آنها در خودکار سازی کتابخانه ها ی خود تصمیم بگیرند.

کلمات کلیدی

, نرم افزار منبع باز, نظام های کتابخانه ای, نظام های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018423,
author = {عباسی, زهره},
title = {سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع باز},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2005},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {1680-9637},
pages = {101--108},
numpages = {7},
keywords = {نرم افزار منبع باز، نظام های کتابخانه ای، نظام های یکپارچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع باز
%A عباسی, زهره
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2005

[Download]