کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (4), سال (2006-2) , صفحات (123-132)

عنوان : ( ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوسته )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفتهای زیادی در زمینه فهرستهای پیوسته رایانه ای صورت گرفته است. امروز این فهرستها به منزله دروازه های اطلاعاتی شناخته شده اند، که از طریق آنها می توان علاوه بر اطلاعات کتابشناختی کتابها به صفحات وب، فایلهای الکترونیکی، متن کامل مقاله ها و.... دسترسی پیدا کرد. در این مقاله به برخی چالشهای موجود در فهرستهای پیوسته از جمله نگهداری و اداره آن، ویژگیهای جستجو در آن به ویژه دشواریهای جستجوی موضوعی و نیز حضور وب سایتها در این فهرستها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, فهرستهای پیوسته – اوپک , جستجوی موضوعی – مدیریت فهرستهای رایانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018424,
author = {عباسی, زهره},
title = {ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوسته},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {1680-9637},
pages = {123--132},
numpages = {9},
keywords = {فهرستهای پیوسته – اوپک - جستجوی موضوعی – مدیریت فهرستهای رایانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوسته
%A عباسی, زهره
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2006

[Download]